Brandalarm

Et Automatisk Brandalarmanlæg kaldet ABA-anlæg alarmerer brandvæsnet, hvis der opstår kraftig røg- eller varmeudvikling i lokalet.

I tilfælde af brand skal ABA-anlægget:

 • Tilkalde særligt instrueret personale der kan medvirke til at begrænse branden.
 • Tilkalde brandvæsnet.

Fordele ved at installere et ABA-anlæg:

 • Risikoen for alvorlige brandskader på mennesker, dyr og værdier nedsættes.
 • En begyndende brand kan opdages tidligt.
 • Brandvæsnet tilkaldes automatisk og med det samme.
 • Brandskade risikoen i bygningen nedsættes, hvilket medfører en lavere forsikringspræmie.

Undgå blinde alarmer:

Blinde alarmer er fejlalarmer som koster både virksomheder og Brandvæsenet ressourcer. Det er derfor vigtigt at holde dem nede på et minimum.

Blinde alarmer kan opstå som følge af:

 • Tobaksrøg eller udstødningsgas tæt ved en detektor
 • Udførelse af arbejde der medfører varmeudvikling, røg eller støv tæt ved en detektor
 • Fejlbetjening af centralanlægget

Reducer de blinde alarmer:

 • Sørg altid for at der er en medarbejder til stede i åbningstiden, som kan betjene ABA anlægget.
 • Underret Brandvæsenet inden afprøvning og servicering af anlægget.
 • Mange håndværkeraktiviteter fører til blinde alarmer f.eks. svejsning, slibning og skæring. Informer håndværkerne om anlægget og sørg evt. for at frakoble relevante detektorer under arbejdet.
 • Manglende vedligeholdelse kan udløse blinde alarmer. Sørg derfor altid for at anlægget serviceres af en godkendt brandalarminstallatør.

Husk hvis du har ABDL eller ABV anlæg skal disse serviceres hvert år. Af godkendt installatør. Kontakt os og få en dialog om installation, eftersyn eller service.